Muziek Op Schoot Dreumes 3

Uitschrijven

Instrumentale les of zangles
De inschrijving voor instrumentale les en/of zangles wordt jaarlijks zonder tegenbericht automatisch verlengd. Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Wanneer je bijvoorbeeld opzegt op 15 oktober, loopt jouw inschrijving af op 15 november. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail, waarna je een bevestiging ontvangt met de eindafrekening.

Cursussen
Voor cursussen dien je je telkens opnieuw in te schrijven. Jouw inschrijving kun je kosteloos annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste les. Bij latere opzegging is het volledige lesgeld verschuldigd, ook als er binnen drie weken voor aanvang van de les of cursus wordt ingeschreven. Ook bij tussentijdse opzegging dient het volledige lesgeld te worden voldaan en is geen restitutie mogelijk, mits er geen sprake is van verhuizing buiten gemeente Dijk & Waard (zie 'verhuizing').

Tijdelijk stopzetten les of cursus vanwege ziekte
Bij ziekte of een ongeval waardoor de deelnemer langer dan twee maanden geen les kan volgen, kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet. Het tijdelijk stopzetten van de les of cursus dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leerlingenadministratie.

Cool beslist of de reden tot tijdelijk stopzetten van de les of cursus binnen de uitzondering valt. Als het tijdelijk stopzetten van de les of cursus geaccepteerd is ontvang je een bevestiging en een creditfactuur. 

Verhuizing
Als je uit de gemeente Dijk & Waard vertrekt, stopt de betalingsverplichting nadat Cool een schriftelijke opzegging en een kopie van het uitschrijvingsbewijs van de gemeente van je heeft ontvangen.