Cool Sociaal

Kunst en cultuur vormen een uniek middel om bij te dragen aan een sterke, gezonde en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Onder de noemer Cool Sociaal organiseert Cool allerlei activiteiten om de drempels naar kunst en cultuur weg te nemen en nog meer mensen de kracht van samen cultuur maken en beleven te laten ontdekken.

Cool zet zich al ruim vijftien jaar in om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Toch blijven er redenen bestaan waarom nog niet iedereen gebruik maakt van het aanbod, bijvoorbeeld door financiële of sociaal-maatschappelijke redenen. Met behulp van Cool Sociaal wil Cool dit patroon doorbreken. Dat doet Cool niet alleen. Met partners uit het sociaal domein én de zorg wordt Cool Sociaal de komende jaren verder ontwikkeld. We lichten op deze pagina alvast een tipje van de sluier op. 

Het Mooiste Blauw Publiciteitsfoto 1
Meer informatie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief