Ukelele

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag bij ons op les of cursus maar ervaar je zorgen over het les- of cursusgeld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er voor iedereen die (door welke omstandigheden dan ook) geldzorgen heeft. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar het lesgeld en de huur van een instrument.

Hoe werkt het?
Een intermediair in jouw omgeving, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of iemand van jeugdzorg, helpt je bij het indienen van een aanvraag. Hij of zij kent de spelregels en weet wanneer je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je kind vaak al snel op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met je intermediair.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de lesgever betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen, bijvoorbeeld een instrument, die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meerdere leerlingen hebben dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur hun talent kunnen ontdekken bij Cool kunst en cultuur. Je bent niet alleen! Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met Bianca Laan (leerlingenadministratie).