Cool X Huygens Workshops 16

Cultuureducatie

In samenwerking met scholen in Dijk en Waard werkt Cool aan een structurele plek voor cultuureducatie in het onderwijs.

CultuurPrimair
CultuurPrimair is het samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. Op CultuurPrimair vind je informatie over projecten, lessen, workshops en voorstellingen op het gebied van dans, theater, muziek, literair, beeldende kunst, erfgoed en media. Via CultuurPrimair stellen scholen hun eigen cultuurprogramma samen. Naast het samenstellen van een eigen programma heeft iedere school ook toegang tot een analysetool en een geschiedenistool. Met die tools kunnen de scholen hun cultuureducatie toetsen aan hun beleidskeuzes.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cool werkt aan een betere plek voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Speerpunten zijn o.a. scholing van leerkrachten en visievorming voor directies. Scholen kunnen nog steeds aansluiten en profiteren van de mogelijkheden uit de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' waarmee ze cultuureducatie op hun school kunnen versterken. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Plein C en de gemeente Dijk en Waard. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van Plein C of op te vragen bij Marijke Besseling.

Marijke Besseling-Mettes

Marijke Besseling-Mettes

Projectleider Cool voor School | CmK | Maatwerk primair-onderwijs

[email protected]