Ashton Brothers BROTHERS (Coert Buiting) 1

Raad van Toezicht

Cool kunst en cultuur is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De Governance Code Cultuur wordt toegepast. Klik hier voor de profieleisen van de Raad van Toezicht van Cool.

De Raad van Toezicht van Cool bestaat uit de volgende leden:

De heer R. Reus (voorzitter)
Sinds 1987 werkt de heer Reus voor verschillende gemeentes in Noord-Holland. Zijn kennis en ervaring ligt op het gebied van financiƫn en bestuur. Hij is o.a. lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Waterland en werkt als gemeentesecretaris eerst voor de gemeente Den Helder en nu voor de gemeente Alkmaar. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur loopt het lidmaatschap van de heer Reus tot 1 januari 2024.

De heer A.C.J. Hanrath
Sinds 2006 heeft de heer Hanrath voor verschillende middelgrote advocatenkantoren gewerkt in Noord-Holland. Vanaf 1 mei 2023 werkt hij bij Duyn Bloem Voss advocaten. Daarnaast is hij secretaris van de Eerste Kamer in Heerhugowaard. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur loopt het lidmaatschap van de heer Hanrath tot 6 februari 2026.

Mevrouw R.E. Siebel
Met een achtergrond als register-controller heeft mevrouw Siebel veel ervaring met het adviseren van organisaties over sturing en beheersing. Zij werkt momenteel als CFO bij Keolis Nederland BV. Als oorspronkelijk opgeleid schoolmusicus (later gevolgd door een studie Bedrijfseconomie en Register Control) heeft zij bovendien veel affiniteit met de culturele sector. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur loopt het lidmaatschap van mevrouw Siebel tot 26 oktober 2026.

Margarite Smit
Sinds 2014 is Margarite Smit docent-onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden bij de afdeling Kunst en Educatie. Zij geeft les in artistiek onderzoek en het ontwerpen van gedragsinterventies voor maatschappelijke vraagstukken. Zij werkt binnen de kunstvakdocentenopleidingen actief samen met welzijnsorganisaties, gemeentes en cultureel- en maatschappelijke instellingen. Haar expertise is het inzetten van kunst en cultuur om de verhalen achter actuele maatschappelijke vraagstukken te vertellen.

De heer J. Veerman
Sinds 2004 is de heer Veerman als directeur-eigenaar verbonden aan H&S Adviesgroep en Regio Talent. Hij is vanaf 2011 verbonden aan werkgeversorganisatie VNO-NCW Noordwest-Holland (vanaf 2019 als voorzitter en nu ook als lid van de Regioraad). Verder is hij o.a. ook AB en DB lid van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord en heeft een uitgebreid netwerk in het regionale bedrijfsleven. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Cool kunst en cultuur loopt het lidmaatschap van de heer Veerman tot 1 januari 2024.