Elke Vierveijzer Drift (Elke Vierveijzer) 1

Plannen en verslagen

Cool kunst en cultuur werkt, mede in opdracht van het Ministerie van OC&W en de Gemeente Dijk en Waard, met een meerjarenbeleidsplan en met jaarplannen. Aan het eind van ieder jaar legt Cool kunst en cultuur verantwoording af door middel van een jaarverslag.