Info
Pauze: {{hasBreak}}
Locatie
{{venueRoom}}
Prijzen
{{toPrice(normalPrice[0].amount)}}
Inclusief consumptie

Recensies

“Sterk samenspel van de imperfecte personages”

De Volkskrant

"Een aangrijpend en doortastend relaas, met een tekst die niets aan relevantie verloren heeft.”

Theaterkrant

"Een scherp geschneden, even complex als flitsend conversatiestuk"

NRC

"Ingenieus plot dat tot nadenken stemt"

Scènes