Lessen & cursussen
Infopagina - Uw bezoek - Route en parkeren - (George Tjepkema).jpg Frits de Beer

Cool steunt energie-lobby culturele sector

Theaters en concertgebouwen in het land luiden de noodklok vanwege de stijgende energiekosten. Cool kunst en cultuur steunt de lobby van de branchevereniging VSCD richting politiek Den Haag om extra steun. “Onze partners en de gemeente Dijk en Waard denken constructief met ons mee om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden”, vertelt Lineke Kortekaas, directeur Cool kunst en cultuur. ,,Maar we verwachten dat er extra steun vanuit het Rijk voor multifunctionele gebouwen als het onze nodig zal zijn.”

De huidige voorgestelde maatregelen, het prijsplafond voor particuliere huishoudens én de MKB-regeling, sluiten niet voldoende aan bij de culturele sector. ,, Anders dan het reguliere midden- en klein bedrijf hebben cultuurbedrijven geen winstoogmerk. Om podia en muziekscholen open te houden, is passende financiële steun met oog voor de specifieke omstandigheden van de culturele sector noodzakelijk.” Deze omstandigheden hangen grotendeels samen met de coronapandemie, de inflatie en de overspannen arbeidsmarkt.

Geen prijsverhoging
,,De huidige crisis zorgt ervoor dat onze energiekosten dit jaar bijna drie keer en voor 2023 minstens vier keer zo hoog uitpakken. Deze kosten willen en kunnen we niet één op één doorberekenen aan ons publiek”, vervolgt Kortekaas. “Afgelopen week hadden we volle zalen bij Ronald Goedemondt, bij jeugdtheater (zowel voor scholen als voor ouders met kinderen), Tangarine en Peter Heerschop & Viggo Waas. Maar het is helaas zo dat bij nog niet alle type voorstellingen de zalen zo vol zit als vóór coronatijd. We willen het publiek dat nu nog wegblijft niet meer afschrikken met een prijsverhoging. Zeker ook omdat onze bezoekers zelf ook te maken hebben met stijgende kosten voor levensonderhoud.” Ook voor de cursussen en lessen zijn extra prijsverhogingen niet wenselijk.

Duurzaam
Cool kunst en cultuur wil graag bijdragen aan een mooiere en duurzame wereld. “De afgelopen jaren hebben zowel de gemeente als Cool volop geïnvesteerd en energiebesparende maatregelen genomen. Het hele dak ligt vol zonnepanelen. Alle lampen zijn vervangen door LED. Maar door deze LED-investering is ons gebouw ook een stuk koeler geworden. In combinatie met wat minder publiek in de zaal zorgt dit - ironisch genoeg- vaak voor extra stookkosten.”

Toekomst
,,Deze meerkoppige crisissituatie vraagt om creativiteit, flexibiliteit en positiviteit. We gaan niet bij de pakken neer zitten. We blijven ons niet alleen vol enthousiasme inzetten voor onze theaterbezoekers, leerlingen, cursisten en huurders. Maar we blijven ook investeren in ons gebouw en in onze mensen. Als gezonde organisatie richt Cool de blik vooruit. Op naar een Coole toekomst.”