Lessen & cursussen
Infopagina - Wij zijn Cool - Medewerkers (Ron de Vries).jpg Ron de Vries

Privacy Statement

Privacy policy
Cool kunst en cultuur wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Om deze reden is het dan noodzakelijk dat wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens verwerken. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Cool kunst en cultuur gebruikt de via deze website, danwel via de servicebalie of cursistenadministratie verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties en inschrijvingen die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van Cool kunst en cultuur.
e. het informeren van wijzigingen in het programma of lesaanbod, denk hierbij aan ziekte van een artiest of docent.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cool?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte toegangsbewijzen enzovoorts.

Wie kan de persoonsgegevens inzien?
Er is zowel voor de afdeling educatie als voor de afdeling marketing een limitatieve opsomming beschikbaar over wie in welk geval de persoonsgegevens kan inzien.

Werkt Cool met een derde partij?
Met betrekking tot de verwerking van bezoekers- en deelnemersgegevens heeft Cool verwerkersovereenkomsten gesloten met Get-a-Ticket, Cursad en WeCross. Hierbij geldt een verlegde verantwoordelijkheid.

Is de meldplicht datalekken vastgelegd in de organisatie?
Ja, Cool beschikt over een protocol datalekken.

Wijziging Privacy Policiy
Cool kunst en cultuur behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Gebruikt Cool cookies, en zo ja, waarvoor?
Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om het bezoek aan onze website beter te laten verlopen. Bij het bezoek aan onze site worden er door de browser kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer. Deze cookies hebben meerdere doelen:
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website, bijvoorbeeld voor het opslaan van basisinformatie en het winkelmandje. Met behulp van deze cookies kan Cool ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basisinformatie niet telkens opnieuw ingevoerd moet worden en dat de inhoud van het winkelmandje behouden blijft.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening en website optimaliseren. Cool gebruikt ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om de klant gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om de klant van gerichte en relevante informatie te kunnen voorzien.

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
De browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat een cookie ontvangen wordt. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Worden er foto- of filmopnames gemaakt van cursisten of publiek in Cool?
Incidenteel worden er tijdens activiteiten van Cool kunst en cultuur foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is. Indien u hier bezwaar tegen heeft, laat het ons dan weten, dan zullen wij daar waar mogelijk rekening mee houden.

Inzage in gegevens of andere vragen over het privacybeleid?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens,  danwel indien u wenst dat specifieke gegevens uit de administratie worden verwijderd of andere vragen heeft over het privacybeleid van Cool, dan kan er contact opgenomen worden via info@coolkunstencultuur.nl.