theater, film, concerten & meer
Beeldende kunst - Beeldhouwen & Keramiek - (Frits de Beer).jpg Frits de Beer

Veilig naar je les of cursus

laatste update: 25 februari 2022

Hoera, vanaf vrijdag 25 februari zijn de coronamaatregelen verder versoepeld:

  • Een Coronatoegangsbewijs is niet meer nodig;
  • Je hoeft in Cool geen mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand houden is ook niet meer nodig.

Dat betekent dat er geen maatregelen meer gelden voor jouw deelname aan een les of cursus in Cool.

Wat doet Cool kunst en cultuur om een veilig bezoek mogelijk te maken?

  • Op diverse plekken in het gebouw kun je gebruik maken van desinfectiemiddel; 
  • Alleen de docent opent de lokaaldeuren. Je gaat naar binnen als je docent naar je toe komt;
  • Je neemt je eigen potlood/pen van huis mee om je huiswerk mee op te kunnen schrijven; 
  • Als je moet niezen of hoesten, doe je dit in je elleboog; 
  • In elk lokaal zijn spatschermen, desinfectiemiddel, papieren doekjes en schoonmaakmiddel aanwezig om tussen de lessen en cursussen door gebruikt materiaal te ontsmetten; 
  • Piano's en overig gedeeld instrumentarium in Cool worden na elke les ontsmet door de docent; 
  • Je speelt alleen op je eigen instrument. 

Wat kun je zelf doen?
Heb je koorts of verkoudheidsklachten? Neem dan contact op met je docent of onze servicebalie via 072 534 76 62. Je komt niet naar Cool. Instrumentale leerlingen en zangleerlingen maken een afspraak voor een vervangende (digitale) les.

Vragen? 
Neem dan contact op met je docent of met onze servicebalie via info@coolkunstencultuur.nl of 072 534 76 62.