theater, film, concerten & meer
Infopagina - Wij zijn Cool - Vacatures - (Frits de Beer).jpg Frits de Beer

ProtoCool - lessen & cursussen

Wij zijn erg blij dat wij onze leerlingen en cursisten mogen ontvangen ín Cool. Veiligheid en gezondheid staan, voor zowel onze bezoekers als medewerkers voorop. Daarom houden wij rekening met onderstaande maatregelen. 

Ter voorbereiding op je les of cursus in Cool
• Heb je geen koorts of verkoudheidsklachten en hebben jouw (eventuele) andere gezinsleden ook geen koorts? Dan ontvangen wij je graag in ons gebouw!;
• Heb je COVID-19 gerelateerde klachten maar kan je wel les volgen? Neem dan vóór 10:00 uur 's morgens contact op met je docent. Je komt niet naar Cool maar je maakt een afspraak voor een vervangende (digitale) les. Deze regel geldt niet voor duoles. In het geval van duoles krijgt de fysieke les (in Cool) voorrang;
• Je wast thuis alvast je handen, om toiletbezoek in Cool zoveel mogelijk te beperken;
• Kom zoveel mogelijk precies op de lestijd naar Cool, zodat we het wachten tot een minimum beperken;
• Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Tijdens de les of cursus kan het mondkapje af.

Halen en brengen voor ouders
• Breng je je kind naar Cool? Zet je kind dan voor de deur van Cool af;
• We vragen je alleen in noodgevallen in Cool op je kind te wachten tijdens de les of cursus. Wachten is mogelijk op onze foyers;
• Kom precies op tijd voor de les of cursus. Niet te vroeg en niet te laat.

Route leerling of cursist in Cool
• Je komt via de draaideur naar binnen bij Cool;
• Bij binnenkomst in de hal kun je gebruik maken van desinfectiemiddel;
• Je gaat alleen via de paarse trap naar boven en naar beneden. Hierbij houd je altijd rechts aan. De looproutes in Cool zullen duidelijk gemarkeerd zijn;
• Toiletgebruik: beperk het gebruik van het toilet. Eventueel kun je op de tweede verdieping, bij de muziekstudio’s en beneden op de begane grond naar het toilet. Wij zorgen ervoor dat je tijdens je toiletbezoek zo min mogelijk in aanraking kunt komen met anderen, daarnaast is op elk toilet desinfectiemiddel te vinden;
• Ook op diverse andere plekken in Cool zal desinfectiemiddel voorhanden zijn;
• Als je even moet wachten voor je les of cursus doe je dit op de bankjes die voor de muziekstudio’s, zalen en het atelier geplaatst zijn. Deze bankjes zijn op veilige afstand neergezet.

Tijdens de les
• Alleen de docent opent de lokaaldeuren. Je gaat naar binnen als je docent naar je toe komt;
• Je docent, eventueel je medeleerling en jij houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• Je neemt je eigen potlood/pen van huis mee om je huiswerk mee op te kunnen schrijven;
• Als je moet niezen, doe je dit in je elleboog. Daarnaast gebruik je papieren (zak)doekjes;
• In elk lokaal zijn desinfectiemiddel, papieren doekjes en schoonmaakmiddel aanwezig om tussen de lessen en cursussen door gebruikt materiaal te ontsmetten;
• Piano’s en overig gedeeld instrumentarium in Cool worden na elke les ontsmet door docent;
• Je speelt alleen op je eigen instrument.

Wanneer komt je niet naar de les of cursus?
Als je klachten hebt, zoals hierboven beschreven. Kom je desondanks toch naar Cool? Je docent zal je dan vragen de les of cursus te verlaten. Als je opgehaald moet worden, zal de docent je op een aparte plek in Cool laten wachten.

Vragen?
Heb je na het lezen van dit ProtoCool nog vragen? Neem dan contact op met je docent of met onze servicebalie via info@coolkunstencultuur.nl of 072 534 76 62.