theater, film, concerten & meer
Cool voor School - Aanbod op school (Frits de Beer).jpg Frits de Beer

Meer muziek en kunst in de klas

CultuurPrimair
CultuurPrimair is het samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. Op CultuurPrimair vind je informatie over projecten, lessen, workshops en voorstellingen op het gebied van dans, theater, muziek, literair, beeldende kunst, erfgoed en media. Via CultuurPrimair stellen scholen hun eigen cultuurprogramma samen. Naast het samenstellen van een eigen programma heeft iedere school ook toegang tot een analysetool en een geschiedenistool. Met die tools kunnen de scholen hun cultuureducatie toetsen aan hun beleidskeuzes.

Impulsregeling muziekonderwijs
Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Cool treedt hierbij op als samenwerkingspartner door vakdocenten in te zetten en leerkrachten te trainen in het geven van muzieklessen in de klas. Zo draagt Cool bij aan meer muziek in de klas! Kijk op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer informatie over de subsidieregeling en voor het indienen van een aanvraag. Voor meer informatie over Cool als partner bij deze subsidieregeling, kun je contact opnemen met Marijke Besseling.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cool werkt aan een betere plek voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Speerpunten zijn o.a. scholing van leerkrachten en visievorming voor directies. Scholen kunnen nog steeds aansluiten en profiteren van de mogelijkheden uit de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' waarmee ze cultuureducatie op hun school kunnen versterken. Dit project wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, Plein C en gemeente Heerhugowaard. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van Plein C of op te vragen bij Marijke Besseling.

Cool voor jouw school?
Cool heeft jarenlange ervaring bij het op maat verzorgen van diverse projecten voor het primair onderwijs. Is er een speciale gelegenheid op school of werken de kinderen aan een thema waar muziek, dans, theater of beeldende kunst bij aansluit? Cool heeft alles in huis. Van kennismaking met cultuur tot een verdieping of nascholing op het gebied van cultuureducatie. Werk jij op of voor een school en ben je benieuwd wat Cool voor jullie zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met afdeling Cool voor School